Da bi se proizvod zaštitio, tj. na bezbedan način transportovao, skladištio i dostavio do krajnjeg potrošača, on mora da se postavi u određni sud, omot ili slično, odnosno u odgovarajuću ambalažu. Ambalaža je sredstvo koje prihvata proizvod, štiti ga do upotrebe I ima ulogu da proizvodu pruži zaštitu od raznih mehaničko-fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i klimatoloških uticaja i raznih manipulacija, što je  posebno važno za proizvode u prehrambenoj industriji.

HTZ oprema - oprema za ličnu zaštitu (zaštitna radna odjeća, zimska odjeća, zaštitna obuća) trebaju biti lagani za nošenje na radu, a istovremeno pružati sigurnost, zaštitu, udobnost i stil u skladu sa svakodnevnim potrebama korisnika. Naša ponuda proizvoda potpuno je prilagođena očekivanjima u smislu dizajna, tehnologije i odnosa kvalitete i cijene. U zavisnosti od potrebnog stepena zaštite i radnih uslova kojima je izložen, svako će biti u prilici da pronađe svoju idealnu kombinaciju uz koju će lakše odgovoriti na svakodnevne poslovne izazove. Pogledajte kompletnu ponudu.